Praktische uitvoering

Voor de financiering van onze producties zijn wij aangewezen op recettes, particuliere donaties en subsidies.
In de afgelopen seizoenen ontvingen wij financiële ondersteuning van:
line.pngMAOC Gravin van Bylandtstichting
line.pngJ.C. Ruigrok Stichting
line.pngFonds voor de Geld- en Effectenhandel
line.pngPrins Bernhard Cultuurfonds
line.pngGemeente Bilthoven
line.pngGemeente Haarlemmermeer

Voorlopig richten wij ons op drie regio’s:
line.pngGemeente Haarlemmermeer e.o.
line.pngGemeente De Bilt e.o.
line.pngProvincie Noord-Holland (excl. Amsterdam)